Ако сте решили да замените вашето приключение с друго, моля изберете на

Adventures.bg –> Приключения

  • В случай, че сте избрали по-скъпо приключение, ще може да доплатите разликата по удобен за вас начин, а при избор на по-евтино, ще възстановим надплатената разликата.
  • Ако искате да ви възстановим пълната сума, моля напишете „Възстановяване на сума“ в полето за ново приключение.
  • Всички суми се възстановяват единствено по банков път и обхващат само цената на приключението. Не се възстановяват суми платени за банкови такси,  доставка и/или подаръчна опаковка.
  • В поле „коментар“ може да добавите друга важна информация като банкова сметка и титуляр за възстановяване на суми, как бихте искали да платите при доплащане и др.