Политика за конфиденциалност

Информацията, която изискваме от нашите потребители е свързана единствено с успешното извършване на предлаганата от нас услуга. Достъп до вашите данни имат единствено висшия персонал, който разпределя задачите и партньора, който е определен за вашата услуга.

Ако искате да заличим всяка информация за вас от сървърите на adventures.bg, моля пишете на office@adventures.bg